Pagrodsky vill vänta med besked om Barsebäck

Näringsminister Leif Pagrodsky tycker att det är för tidigt att avgöra om kärnkraftverket i Barsebäck kan stängas nästa år. Riksdagens beslut om stängning bygger på att strömmen från Barsebäck kan ersättas med alternativ energi, eller att elförbrukningen minskar. Näringsministern räknar med att ökningen av elpriset är tillfällig och att priset sjunker igen till våren.
Näringsminister säger i intervjun med Ekots inrikespolitiske kommentator Inger Arenander att han har en förhoppning om att en stängning kommer kunna ske, i enlighet med riksdagens beslut. – Jag hoppas att vi kan ta ett aggregat ur drift nästa år, men vi ska göra en noggrann prövning och vi är inte där ännu. Näringsministern vill inte i det här läget dra några slutsatser av att svenskarna förbrukar mer el istället för mindre – såsom riksdagsbeslutet är skrivet– han hänvisar istället till de studier som för närvarande är ute på granskning och vill avvakta med ett exakt besked tills han hunnit gå igenom dessa studier.