Sida skickade pengar till nedlagt projekt

Statens biståndsmyndighet, Sida, skickade för fyra år sedan i väg tre miljoner kronor av skattepengar till ett afrikanskt biståndsprojekt – trots att man visste att projektet hade havererat och inte praktiken fungerade längre. Andra länder hade redan avbrutit all medverkan i projektet.
I dag står det klart att Sida inte vet vad som hänt med 2,5 miljoner av de ursprungliga tre miljoner kronor som skickades. Pengarna är förmodligen inte stulna, sägs det, däremot kan det ha förekommit bokföringsbrott som sedan döljer andra ekonomiska brott. Brev från Sverige efter fyra år Nu efter fyra år har Sidas chef Bo Göransson beslutat att skriva ett brev till den afrikanska organisationen där han slår fast att Sida ser mycket allvarligt på det som har hänt – men organisationen finns inte längre. I början av 90-talet kom de första allvarliga larmen om missförhållanden i hjälporganisationen African Housing Fund, som skulle bygga bostäder åt hemlösa afrikanska flyktingar. Då hade det förskingrats pengar. Chef för organisationen var en svensk arkitekt, en socialdemokrat som länge hade stöttats av regeringen, och som tidigare hade hyllats för sina insatser i den svenska och internationella bostadsdebatten. Hennes lön betalades också till en början med särskilda pengar från den svenska regeringen. Uppenbart att pengarna missbrukades 1997 kom nya larm om African Housing Fund. 6 000 plåttak som skulle användas till husbyggena var på vift, de som sedan levererades var gamla och rostiga, organisationens lastbilar användes inte i projektet, utan hyrdes ut till annat. Det var uppenbart att pengar missbrukades, man struntade i redovisningar och SIDA:s eget folk på plats varnade för vad som skulle kunna hända om massmedia kom på besök. Man talade om ständiga ”mörkläggningsförsök” från afrikanernas sida, och byar som skulle ha byggts med svenska skattepengar gick inte att hitta, samtidigt som administrationskostnaderna bara steg. Danmark, och så småningom också Canada, vägrade acceptera missförhållandena och avbröt all ekonomisk hjälp till organisationen – men Sverige och Sida fortsatte. Pengarna skickades i alla fall Fullt medvetna om att alltihop i praktiken hade kollapsat så skickade man på Sida på vinst och förlust i väg ytterligare tre miljoner kronor till African Housing Fund, för att ”överbrygga svårigheterna” som det mycket löst hette. Sen gick det tre år innan man på Sida till slut insåg att man med hjälp av revisionsbyråer var tvungen att på allvar börja leta efter vart pengarna egentligen hade tagit vägen. 2,5 miljoner kronor har aldrig redovisats sägs det nu, pengarna är förmodligen inte stulna, därtemot kan det ha förekommit bokföringsbrott som sedan döljer andra ekonomiska brott. Vill inte polisanmäla Men det tänker Sida inte polisanmäla, det får de göra nere i Afrika i så fall, säger man i dag. Sida-chefen Bo Göransson nöjer sig med att låta meddela African Housing Fund att det som har hänt med de svenska skattepengarna är anmärkningsvärt och att SIDA ser allvarligt på det. Det lär dock inte bekymra organisationen, för i Afrika betraktas den som nedlagd sedan 1999. Den är en verksförordning som bestämmer hur myndigheter, som exempelvis Sida, ska skötas. I den föreskrivs bland annat att chefen, i det här fallet Bo Göransson, ska ”hushålla väl med statens medel”. Är det att hushålla väl med statens medel om man skickar i väg tre miljoner kronor till havererade och misslyckade biståndsprojekt som andra länder redan har övergett, är frågan man kan ställa sig. Sida-chefen Bo Göransson har avböjt att svara på frågor i det här ärendet.
Jan Mosander