Flest asylsökande i norr nästa år

Nästa år ska Norrland bli det område i landet som ska stå för den största expansionen av antalet mottagna asylsökande. Två tredjedelar av den totala andelen lägenheter kommer erbjudas i norra Sverige.
– En region får gå in och ta ansvar för enheter på en annans regions område, det har vi aldrig prövat förut! Men vi har bedömt situationen som så pass svår och ansträngd och det är bara Norrland som återstår som alternativ, och då måste vi pröva den här modellen för att få det hela att fungera, säger Anders Westerberg på Migrationsverket. Det är den stora asylströmmen iår som har tvingat Migratonsverket att bli rejält kreativ inför nästa år. 4 av 6 lägenheter i Norrland För av de drygt 6 000 lägenheter som kommer att behövas till asylsökande nästa år, ska 4 000 tas från Norrland. Problemet idag är att Norrland inte har någon egen prövningsenhet som övriga regionkontor i landet. De asylsökande i norra Sverige har hittills tvingas åka till Stockholm för att få sitt fall prövat. Dagens system fungerar inte Och nu har Migrationsverket insett att det håller inte. Så därför ska Migrationsverkets övriga personal i landet solidariskt dela på ansvaret för de 4 000 lägenheterna. ”Satellitsystem” kallar Anders Westerberg på Migrationsverket detta: – Ja, de ska bygga upp samma sak som de gör i de egna regionerna: hyra in lägenheter, anställa och utbilda personal, ta emot asylsökande och se till att hela verksamheten fungerar. Bostäder finns 200 personer ska utbildas för att under nästa år kunna sköta boendeverksamheten, och den personalen kan antingen var helt nyrekryterad eller tas från andra enheter i landet som skickas att jobba i Norrland. För nu ska Norrland bli den mest expansiva regionen, av den enkla anledningen att det är den enda region som har fortfarande har tomma lägenheter. Och framför allt - här finns viljan. Viljan finns i norr Flera Norrlandskommuner som Ekot talat med säger att de kontaktat Migrationsverket för att de vill ta emot asylsökande, men ofta har det blivit kalla handen. Christer Nilsson är kommunalråd i Kramfors han har vid flera tillfällen velat ta emot asylsökande, men verket har under det gångna året inte hört av sig tillbaka. – Jag tycker det är synd, eftersom jag har ju sett flera TV-inslag om kommuner som har för många flyktingar och som inte orkar ta emot fler. Och det finns ju flera kommuner i Norrland som mycket väl skulle kunna tänka sig att ta emot de här människorna som behöver skydd.
Anna Tibblin Hansson