Svenska medier på Nato:s sida i Kosovokriget

Nato:s bild av Kosovokonflikten dominerade mediernas rapportering under kriget 1999. Det visar en rapport som tre medieforskare gjort på uppdrag av styrelsen för psykologiskt försvar. Tidningar och tv bidrog till att ge en svartvit bild av konflikten mellan serber och albaner.
I Sverige är det DN, Aftonbladet och SVT:s rapport som granskats. Serberna utmålades som ansvariga Forskarna beskriver fokuseringen på Jugoslaviens dåvarande ledare Slobodan Milosevitch och det de kallar demoniseringen av honom personligen. Hur serberna utmålades som ensamt ansvariga för konflikten och hur deras omedgörlighet tvingade NATO att flyganfalla. Kosovoalbanerna utmålades huvudsakligen som oskyldiga offer. – Man förstärkte en bild av att den här konflikten stod mellan en totalt ond sida och en god, oskyldig sida som enbart var offer. Den bilden kom i allt väsentligt att bli bestående. NATO:s perspektiv dominerade Enligt forskarna var det NATO:s perspektiv som kom att dominera bilden av konflikten i medierna. Men rapporteringen kring Kosovo blev ändå mer oberoende än motsvarande rapportering under Gulfkriget i början av 90-talet, skriver forskarna. Orsaken är att krigets effekter för civilbefolkningen på båda sidor blev relativt väl belyst i Kosovofallet, säger Stig Arne Nohrstedt. – Det finns som vi ser det en tendens under 90-talet i krigsjournalistiken att allt mer lyfta fram vilka konsekvenser kriget har för civila. Och det kunde man göra i Kosovokonflikten, på ett helt annat sätt än under Gulfkriget. Och det berodde på att det gavs möjligheter att rapportera från andra sidan, så att säga. Svårt att vara helt oberoende I rapporten pekar forskarna på riskerna med globaliseringen av journalistiken. Svenska medier är väldigt beroende av amerikanska och brittiska medieföretag. Framförallt för att snabbt få bilder. Det kan påverka journalistikens oberoende i en konflikt där USA och Storbrittannien är inblandade tror medieprofessorn Stig Arne Nohrstedt. Men det finns metoder för att undvika partiskhet, anser han. – Det ena är att väldigt aktivt i sådana här konfliktsituationer försöka att hitta andra källor till både till information och bildmaterial . Och dessutom utveckla en större återhållsamhet att använda material som kommer från den ena sidan i en sådan här konflikt. Fler kritiska idag De tre medieforskarna har också frågat läsare och tittare om deras inställning till svenska mediers rapportering kring Kosovokonflikten. Och slutsatsen är att de är ganska skeptiska till vad de hör och ser. – Människor idag är betydligt mer kritiska än om man går tillbaks en 10-20 år, konstaterar Stig Arne Nohrstedt.
Ola Henriksson