EU på väg godta genmat

EU är på väg att ändra reglerna för import av genförändrad mat. Det kan i förlängningen innebära att amerikanska företag får sälja genförändrade livsmedel i Europas butiker.