Elpriset kan tvinga Fundia att stänga

För den elintensiva industrin är elpriserna ett stort bekymmer. Fundia i Smedjebacken kan tvingas stänga produktionen under några dagar i januari om priserna fortsätter att stiga. Det säger Kimo Väkiparta, VD för Fundia Special Bar.
Om den kalla vintern fortsätter kan det blir brist på energi, men eftersom alla kraftverk går för fullt och även gamla kol- och oljekraftverk, som stått stilla under många år, nu tagits i bruk, och förbindelserna med Tyskland och Polen kommit igång, så tror inte Per Möller, VD för Dalakraft, att det ska bli ransonering av el. Men elpriset kommer att höjas. För privata elabonnenter kan priset höjas från 18-20 öre per kilowatt till 30-35 öre. Och prishöjningarna slår också hårt mot den elintensiva industrin. Fundia i Smedjebacken kan tvingas låta produktionen ligga nere under dagar i januari om priserna fortsätter att stiga. - En förklaring till det höga priset är den starka koncentrationen av kraftbolag. Det finns bara tre stora aktörer i Norden. En annan förklaring är att det inte investerats tillräckligt i ny kraftproduktion, säger Kimo Väkiparta, som anser att staten nu bör se över och säkra den framtida elproduktionen så att sådana här pristoppar undviks.