Junosuando blev årets by i Pajala kommun

Årets by i Pajala kommun är Junosuando, en by som ofta jobbar i det tysta. Junosuando har bland annat Norrbottens äldsta fotbollsskola för ungdomar. Beslutet fattades av Pajala kommunfullmäktige igår.
Vid samma sammanträde valdes kyrkoherde Sigurd Westman, socialdemokraterna, till ny ordförande för kommunfullmäktige i Pajala.