Iraks opposition enas i exil

Nu gör Iraks splittrade exilopposition ett försök att före det väntade kriget presentera en enad front och ett gemensamt politiskt program för ett Irak efter Saddam Hussein. På fredag samlas alla oppositionsgrupperna i London.
– We will be presenting our democratic principles our political principles wich will involve committment to democracy, unity and defense of freedom of speech. Sharif Ali bin Hussein är en av de ledande männen i paraplyorganisationen Iraks nationella kongress och inför Londonkonferensen talar han om hur den splittrade irakiska oppositionen ska lägga fram gemensamma planer för ett Irak efter Saddam Hussein – om demokrati, medborgerliga rättigheter och fria massmedia och om hur de kommer att vara över 300 delegater här från alla politiska inriktningar och etniska grupper - kurder, shiamuslimer och sunnimuslimer. Mötet har dröjt Det låter fint men faktum är att den här konferensen skulle ägt rum för ett par månader sedan men oenigheter mellan de olika grupperna har gjort att det inte gick att få ihop dem förrän nu och det har krävts aktiv amerikansk medling mellan dem. Nu börjar det bli bråttom om exiloppositionen ska hinna åstadkomma en någorlunda enad front innan vad Sharif Ali bin Hussein kallar det oundvikliga kriget kommer. Förbereder för efter kriget Tanken är att Londonkonferensen skall enas om ramar för ett framtida Irak och för en övergångsadministration efter ett krig och bilda vad som kallas en ledarskapskommitté. Tror han kan få mandat Sharif Ali bin Hussein säger sig ha fått försäkringar från Washington att USA kommer att vilja lämna över till en civil och demokratisk irakisk ledning så fort som möjligt och det är där exiloppositionsledarna hoppas få en central roll.
Agneta Ramberg London