Kritiken växer mot inlandsflyget

En massiv protest är på gång mot statliga rikstrafiken och mot det danska flygbolaget Danish Air Tranport, DAT. Berörda flygplatser, kommuner och länsstyrelser skickar nu skarpt formulerade brev till ansvariga myndigheter.
I ett mycket kritiskt brev till statliga rikstrafiken och ett liknande till näringsdepartemetet kräver berörda flygplatser, kommuner och länsstyrelser direkta åtgärder för att rädda inlandsflyget. Man är kritisk mot det nya danska flygbolaget DAT som fått trafikeringsrätten på inlandsflygplatserna, för att de inte sköter sig enligt reglerna, men man kritiserar även statliga rikstrafiken som inte gör något åt saken. Privatresenärer och näringslivet håller på att tappa förtroende för inlandflyget. Som en följd av missnöjet har passagerarantalet minskat drastiskt. Brevskrivarna hävdar att det finns en lång rad missförhållanden som delvis är att betrakta som ett allvarligt avtalsbrott. I sju punkter radas felaktigheter upp. Det är allt från rena trafikstöringar till dålig information, bristande säkerhetsrutiner, bokningssystem som inte fungerar och höga biljettpriser. Flygbolaget får kritik, men huvukritiken riktas mot statliga rikstrafiken och på vilka villkor upphandlingen har skett och att inget görs för att följa upp den. I ett annat brev till näringsdepartementet och statsrådet Ulrika Messing krävs nu krafttag mot just detta.