"Nato styrde Kosovorapportering"

Det var militäralliansen Nato:s uppfattning som dominerade mediernas rapportering av konflikten mellan serber och albaner i Kosovo under kriget 1999.
Det är slutsatsen i en rapport som tre medieforskare har gjort på uppdrag av Styrelsen för psykologiskt försvar. Enligt forskarna utmålades serberna ensamma som ansvariga för konflikten och deras omedgörlighet gjorde att Nato tvingades anfalla. Kosovoalbanerna beskrevs huvudsakligen som oskyldiga offer. Men forskarna skriver också att rapporteringen kring Kosovo ändå blev mer oberoende än rapporteringen om kriget vid Persiska viken i början av 90-talet. Forskarna har studerat rapporteringen i Dagens Nyheter, Aftonbladet och SVT:s Rapport.