USA vägrar visa upp bevis mot Irak

USA och de andra permanenta medlemmarna av FN:s säkerhetsråd studerar nu ivrigt de 12 000 sidor Irak överlämnat och vapeninspektionerna fortsätter. Men varför vägrar USA att dela med sig av det bevismaterial mot Irak som de säger sig ha.
Bollen ligger nu hos Bush, sa en bedömare om det senaste ställningskriget mellan Irak och Washington. Eftersom Irak förnekar att man har massförstörelsevapen ökar nu kraven på att USA ska lägga fram bevisen. USA ensam hotat I högljudda TV-debatter här påpekar amerikanska Mellanösternexperter att det enda land som tycks känna sig hotat av Irak är USA och man påminner om Kubakrisen 1962 då USA:s FN-ambassadör Adlai Stevenson, dramatiskt plockade fram bildbevis inför FN så att alla kunde se att sovjetiska kärnvapenmissiler levererats till Kuba. Varför kan vi inte göra samma sak nu, säger man. Skyddar källor Den vanligaste förklaringen är att underrättelsekällorna måste skyddas men enligt New York Times medger anonyma källor inom Vita Huset att USA inte har några konkreta bevis. Ingen rättegång därför inga skyldigheter Seriösa debattörer som förre vice försvarsministern Jed Babbin, säger att USA inte har någon skyldighet att lägga fram bevis, det här är ingen rättegång och det vore för riskabelt att avslöja sina underrättelsekällor och det amerikanska folket litar på presidenten: – This is not a trial, this is not a legal proceeding, this is a matter of national survival and national security. But how do the american people know that there are weapons of mass destruction there if they can't proove it? Because they trust the american president. Det amerikanska folket kanske litar på president Bush, invänder TV-programledaren men hur försvarar vi det internationellt? – Don't we have to do something like that for world opinion to be on our side? Number one, we don't care if world opinion is on our side. We are right in this and we have a right to enforce the UN resolution… How do you defend that in history? Vi bryr oss inte om vad världsopinionen anser, vi har rätt svarar Jed Babbin, före detta vice försvarsminister.
Cecilia Uddén, Washington