Fartsyndare identifieras på polisens bilder

Mer än hälften av de fartsyndare, som fastnar på bild i polisens omdiskuterade fartkameror går att identifiera och bötfälla. - Bästa trafiksäkerhetseffekten har dock de oftast tomma kamerskåpen haft, säger länstrafikgruppens chef Gunder Eriksson.
Bara på sträckan mellan Luleå och Boden har personskadorna gått ned kraftigt och den sträckan är en av landets 100 farligaste. Polisens länstrafikgrupp får också rapporter från bilisterna att hastigheten gått ned märkbart och att det känns tryggare i trafiken sedan kameraskåpen monterades upp. Den senaste tiden har 76 fartsyndare fotograferats och mer än hälften identifierats. Det har ofta varit solreflexer, solskydden eller tekniska problem i fartkameran som gjort att vissa förare inte går att identifiera. - Syftet med fartkamera och kameraskåp är inte att i första hand sätta fast och bötfälla fartsyndare, syftet är att få ned hastigheten och olyckorna och det har lyckats, säger Gunder Eriksson.