Sopstriden i Svärdsjö närmar sig en lösning

I nio år har de boende i Svärdsjö stridit om var en eventuell återvinningsstation ska placeras. Vid ett möte igår kväll nådde frågan oväntat en lösning.
Problemet har varit att alla vill ha en miljöstation, men ingen vill riskera att behöva bo för nära den ... och ingen vill heller ha för långt till den. Mötet enades om att den bästa platsen för en återvinningscentral är i Linghed och ärendet ska tas upp i tekniska styrelsen redan i morgon.