Värk i kroppen vanligast i skogslänen

Sjukskrivning på grund av värk i kroppen, i till exempel rygg och axlar är betydligt vanligare här i Värmland och i norrlandslänen än i Stockholm och sydsverige.
Det visar en rapport från Riksförsäkringsverket. Verket drar slutsatsen att sjkuskrivningarna för värk inte bara beror på skillnader i ålder och arbete utan också på olika praxis bland läkarna. Över hela landet är långtidssjukskrivningarna vanligast bland kvinnor anställda i den offentliga sektorn.