Få överklagar återkrav av miljöstöd

Det är inte många lantbrukare som överklagar Länsstyrelsens beslut om återkrav av felaktigt utbetalt miljöstöd. Det är bara fyra överklaganden som har kommit in till länsstyrelsen när det gäller dom cirka 600 återkrav som i år skickats ut till lantbrukare i Sörmland.
Av de fyra är två ärenden redan avgjorda varav den ena fått rätt mot länsstyreslsen och slipper betala tillbaka några pengar. En lantbrukare i mellersta sörmland, som överklagat länsstyrelsens beslut, krävs på drygt 200 000 kronor, men det fallet är ännu inte avgjort.