För få sjuksköterskor - socialstyrelsen kritisk

En 77-årig man utsatts för lidande och bristande omvårdnad på ett äldreboende i Östersund. Det anser socialstyrelsen.
Mannen drabbades av en höftfraktur för två år sedan och det är eftervården vid servicehuset som socialstyrelsen kritiserar och menar att sjuksköterskebemanningen inte varit tillfredsställande. Nu i december ska omsorgsnämnden redovisa vad man ska göra åt saken och socialstyrelsen tänker följa upp hur nämnden tänker organisera bemanningen vad gäller sjuksköterskerna i kommunens äldreboenden överhuvud taget.