Böter för den som stör grannarna

Fastighetsbolaget Härjegårdar i Sveg har nu infört en störningsjour dit hyresgäster kan vända sig med sina klagomål.
Dessutom riskerar den som stör att få betala en störningsavgift på 600 kr. -Även den som stör vid enstaka tillfällen riskerar att få betala avgiften, om störningsjouren kan bekräfta att störningen har varit omfattande, bekräftar Härjegårdars VD Stig Holm. Hyresgästföreningen i länet har inga invändningar, utan bedömer Härjegårdars nya modell som värd att pröva. Det berättar Catarina Schönbäck vid Hyresgästföreningen i Östersund.