Brister i hantering av socialbidrag

Det finns en rad brister i hanteringen av socialbidrag i Eskilstuna. Det visar en revionsrapport, som riktar kritik mot Arbetsmarkbnadsnämnden.
Det finns exempelvis brister i kontrollen av hanteringen på förvaltningen och enligt rapporten bör nämnden och cheferna ha mer kontroll över hanteringen av socialbidrag än de har idag. Idag har handläggarna och socialsekreterarna ett mycket stort ansvar. Det finns, enligt revisionsrapporten, en risk att den interna kontrollen, rättssäkerheten och enhetligheten i bedömningar hotas när endast en befattningshavare, på delegation, kan fatta beslut upp till ett basbelopp. Handläggarens självständighet kan också innebära att en egen praxis utvecklas, vilket kan påverka kostnaderna för socialbidrag. Förvaltningen bör måste också uppdatera riktlinjerna så att de sammanfaller med denlagstiftning som började gälla vid årsskiftet. Dessutom anser revisorerna är kommunen mer generös i bedömningen av socialbidrag än andra likvärdiga kommuner.