Älgar och flamingo förvinner från Slottskogen

Älgarna kommer inte att finnas kvar i Slottskogen. Igår kväll fattade park- och naturnämnden det omdiskuterade beslutet att ändra inriktningen på djurlivet i parken.
Slottskogen ska nu inriktas mot nordiska lantraser, sälar, tropiska fåglar och simfåglar. Barnens Zoo ska bli en Barnens lantgård som finns året runt. Beslutet i park- och naturnämnden innebär, förutom att älgarna försvinner, att även flamingo, pelikan, åsnor och troligen även pingvinerna försvinner. De nämnder, bolag och organisationer som har fått tycka till om förslaget under hösten har i stort sett varit positiva till förändringen i Slottskogen.