Anställda vid försöksanläggning sägs upp

De tre anställda vid Stenstugu försöksgård i Endre har nu sagts upp av arbetsgivaren Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.
Varslen lades under våren och de tre anställda kommer att jobba kvar under uppsägningstiden. Sista ordet är dock inte sagt om försöksstationen. Hushållningssällskapet arbetar med att försöka hitta en lösning före den sista december nästa år då statsbidraget upphör.