Satsning på bioteknisk forsning i Strängnäs

Mycket tyder på att den biotekniska forskningen på Pharmacia i Strängnäs kommer att fortsätta som planerat. Och planerna på biotekniskt centrum fortsätter. Detta trots tidigare diskusioner om vad som händer med forskningen när Pharmacia köps upp av läkemedelsjätten Pfizer.
- Jag gissar att Pfizer har ett stort intresse av att fortsätta den här framgångsrika verksamheten ungefär på samma sätt som nu. Jag tror mig veta att Pfizer inte arbetar så mycket med bioteknik och det här är ett tillfälle för dem att få en bra start inom den branschen, säger Sven Hamp, föreståndare för biotekniskt centrum i Strängnäs, och lektor på Mälardalens högskola. Nya forskningsprojekt Pharmacia i Strängnäs samarbetar med bland annat Mälardalens högskola inom bioteknikområdet. Läkemedelsjätten Pfizer planerar att köpa Pharmacia. Och därför har det diskuterats vad det kommer att betyda för den biotekniska forskningens framtid. Men arbetet med att få det så kallade biotechvalley att växa fortsätter. Det är ett projekt som går ut på att skapa ett förbättrat samarbete mellan industrin, kommunerna och utbildningen. Tanken är att skapa bättre förutsättningar för att den forskning som bedrivs i regionen kring biokemi ska omsättas i industriell produktion. Pfizer har hittills mest satsat på det traditionella läkemedelsområdet och inte i någon större utsträckning på bioteknisk forskning. På biotekniskt centrum så planerar man för flera nya forskningsprojekt nästa år säger Sven Hamp. - Det handlar om styrning av fermentationsprocesser, alltså en del av biotekniken, den ena handlar om ett stort industrisamarbete i samarbete med Kungliga tekniska högskolan.