Rivningshotat vindkraftverk står kvar

Det omstridda vindkraftverket på fastigheten Bols i Havdhem på södra Gotland, står kvar tills vidare. Detta trots att det skulle vara rivet senast den tionde december. Tomas Sirland vid bolaget Siral System har istället skickat in en ny bygglovsansökan.
Grannar till vindkraftverket klagade ända upp i regeringen som gav grannarna rätt. Men än så länge är kravet att riva vindkraftverket inte kopplat till något vitesföreläggande. Siral System anser att länsstyrelsens bedömning av bullernivåerna inte är riktig och att vindkraftverket inte är en sanitär olägenhet på grund av ljudet. Skulle den nya bygglovsansökan inte gå igenom i byggnadsnämnden är Siral System beredd att gå vidare ända till Europadomstolen, eftersom Tomas Sirland anser att det är en viktig principfråga.