Väglaget

Länets vägar är nu under morgonen till största delen torra eller fläckvis fuktiga. Lokalt kan det förekomma frosthalka.