Läkarkrav på åtgärder mot läkarbrist

Gotlands kommun måste lösa läkarsituationen inom primärvården. Det skriver 18 distrikts- och specialistläkare till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Idag är endast 18 av de 32 tjänsterna besatta med ordinarie läkare, medan resten är hyrläkare. Ett annat problem är att medelåldern bland läkarna är hög och att kommunen snart måste fylla luckorna efter de som går i pension. Läkarna som skriver till hälso- och sjukvårdspolitikerna säger att de är djupt oroade över läkarsituationen. Och medelåldern bland de ordinarie läkarna är hög. Femton av dem kommer att gå i pension inom lika många år. Eftersom utbildningen av nya läkare är lång krävs långsiktig planering av kommunen redan nu för att få tag i nya.