Lägre fruktskörd i år

Det blir 40 procent lägre skörd av äpplen i Värmland i år på grund av vädret. Det är läget och klimatet som avgör storleken på fruktskörden.

Det kan skilja flera veckor mellan olika träds blomning i samma trädgård. Det behövs värme under blommningen för att insekter ska bli aktiva och sköta pollineringen.

Tillgången på frukt kan skilja betydligt i ett samhälle. I Karlstad får de som bor lågt och nära vänern mycket frukt medan de som bor högt får lite. Men de som tror att sommarens regnande skulle påverka årets skörd behöver inte vara oroliga.