Stopp för flistillverkning

Tillverkningen av flis i Björkäng söder om Varberg stoppas. Anledningen är att företaget inte lämnat in en bullerutredning.

Efter klagomål på buller från flismaskinen har företaget flera gånger uppmanats att lämna in en bullerutredning.

Eftersom ingen bullerutredning synts till förbjuder miljö- och räddningsnämnden i Varberg flistillverkningen från och med den första oktober.

Om flisfirman lämnar in den begärda bullerutredningen kommer nämnden att fatta ett nytt beslut, berättar Hallands Nyheter.