Platsbrist i äldreomsorgen

Åmål till hör de kommuner som inte klarar av att ge alla gamla som behöver det en plats i särskilt boende. I 15 fall har nu länsrätten dömt kommunen att ta fram detta boende för de gamla. Under hösten granskar länstyrelsen ett trettiotal kommuner extra, däribland Åmål,när det gäller äldreomsorgen.
Maria Björklund på länstyrelsens sociala enhet säger till Radio Väst att det finns inte bostäder så det räcker i alla kommuner. Åmåls kommun har rejäl platsbrist och har i år sagt nej till flera äldre som har särskilda behov. De får inte flytta till något äldreboende. De vårdsökande har sen gått vidare till länsrätten som gett dem rätt. Det handlar om 15 domar som innebär att kommunen snabbt måste ordna ett särskilt boende trots platsbristen. - Det hör inte till vanligheten att de är så många domar, säger Maria Björklund. - Man kan å andra sidan se att Åmål gör som vi anser att de ska göra, man ger avslag. Det är kanske till och med är så att man uppmuntrar de gamla att överklaga att det är därför andelen domar blir så många, säger Maria Björklund. Förra året var det 449 äldre som inte fick plats på nåt äldreboende runt om i länets kommuner,trots att de hade ett behov. Länsstyrelsen följer nu upp ett antal kommuner. Här i väst handlar det om Lysekil, Munkedal, Uddevalla, Tanum,Trollhättan och Åmål. -Vi påpekar ofta, i våra granskningar, vikten av att planera,säger Maria Björklund, som ser allvarligt på problemet: -Kommunerna ska kunna ge de enskilda en bostad om det behövs.
Charlotte Andersson