Hopp om läkemedel för ätstörningar

En ny svensk studie visar att anorexi och bulimi åtminstone delvis kan vara autoimmuna sjukdomar. Det ger hopp om nya behandlingsmöjligheter med läkemedel.
Nu har forskare vid Karolinska institutet, Uppsala universitet och Stockholms universitet för första gången identifierat antikroppar som påverkar de centra i hjärnan där aptit och ämnesomsättning regleras. Och det är kroppens eget immunsystem som mobiliserar de här antikropparna, i en missriktad försvarsaktion. Kanske förstörs de signaler som ska styra aptit och ämnesomsättning, eller så uppstår bara en indirekt störning. Något som skulle kunna förklara uppkomsten av anorexi och bulimi. Men dessutom är det så att de här antikropparna påverkar delar av hjärnan som också hänger intimt samman med stress, som ju i sin tur spelar en avgörande roll för risken att drabbas av ätstörningar. Och då är det inte alldeles enkelt att slå fast vad som orsakar vad; men Lars Oreland, som är professor i farmakologi vid Uppsala universitet, säger att, om det är som han och hans kollegor tror, att antikropparna påverkar ätstörningar specifikt - då öppnar sig helt nya möjligheter för behandling. - Det kan ju hända inom några år att det räcker med en tablett om dagen för att bota eller förebygga det här tillståndet, säger Lars Oreland. Källa: PNAS, amerikanska vetenskapsakademiens tidskrift.