Hög tjänsteman struntade i rättegång - får böta

En hög tjänsteman vid Migrationsverket i länet struntade i att infinna sig på en rättegång hon kallats till - nu får hon betala statens kostnader.
En hög tjänsteman på Migrationsverket i Västmanland har av tingsrätten i Köping dömts att betala närmare 4 000 kronor för att hon orsakat staten kostnader. Kvinnan struntade nämligen i att infinna sig i rätten, dit hon kallats som målsägande i en rättegång som handlade om hot mot henne själv. Rättegången fick därför ställas in, och tjänstemannen dömdes att betala ett vite på 1 000 kronor. När rättegången till slut kunde hållas - cirka fem månader senare - kom tjänstemannen, och enligt tingsrätten uppträdde hon då "uppenbart trotsigt och nonchalant". Kvinnan förklarade att hon föredrog att utföra sina egna arbetsuppgifter på Migrationsverket framför att komma till rätten. Tjänstemannen påstod också att hon meddelat domstolen via telefon att hon inte kunde komma till förhandlingen, men det tror inte tingsrätten på. Därför dömer tingsrätten kvinnan att - förutom det tidigare utdömda vitet - ersätta staten för de extra kostnader hon orsakat, eftersom hon enligt tingsrättens bedömning handlat vårdslöst.