Nämndemän har för lite utbildning

Nämndemännen vid tingsrätterna i länet får för lite utbildning i hur domstolsarbetet fungerar.
Trots att nämndemännen har nästan lika stor makt som domaren när det gäller att fälla eller fria en person så saknar de ofta helt kunskap om hur domstolsarbetet fungerar, vilken besvisning som krävs och vad som kan va ett lämpligt straff. Enligt Christer Norberg så är det tingsrätternas ansvar att ge nämndemännen den utbildning de behöver. Men det har tingsrätten i Eksjö varken tid eller råd med. Trots det store ansvaret så får nämndemännen vid Eksjö tingsrätt bara komma på två korta informationsträffar innan det är dags för dem att ta plats i tingssalen och döma. Vid tingsrätterna i Jönköping och värnamo är situationen ungefär densamme. Enligt lagman Christer Norberg så är den information som nämndemännen får inte tillräcklig. Enligt honom skulle det krävas minst en veckas utbildning för att ge nämndemännen den kunskap dom behöver.