Elkrisen bingo för Ringholm?

Statens skatteintäkter ökar med 7,5 miljarder kronor nästa år till följd av den kraftiga höjningen av elpriset.
Detta enligt uppgifter från Nutek och branschorganisationen Svensk Energi. Enligt Sydkrafts kommunikationsdirektör Stieg Claesson är vattenbristen akut. - Det är värre än de flesta har insett. Vattnet i magasinen är slut. Det finns inga möjligheter att producera mer, säger Claesson till tidningen Finansvision.