Sanering för minst 50 miljoner

Det gamla fabriksområdet Stugsundsudden vid Söderhamnsfjärden kan bli ett attraktivt bostadsområde. Men först måste området saneras för minst 50 miljoner kronor. Under flera år har det bedrivits impregneringsverksamhet där, och marken är mycket förgiftad.

Området innehåller flera ton giftiga ämnen såsom kreosot, arsenik och kisaska.

Fyra olika alternativ för hur en sanering kan genomföras har presenterats och prislappen hamnar på mellan 40 och 55 miljoner. Sedan tillkommer en kostnad på mellan 5 och 7 miljoner för att muddra längs strandkanten där sedimentet bland annat innehåller ren kreosot.

På torsdag fattar kommunstyrelsen i Söderhamn om vilket av alternativen som ska genomföras för att kunna lämna in en ansökan om bidrag hos naturvårdsverket.

Saneringen beräknas kunna starta under 2009.