Många sjukskrivs för psykiska besvär i Gävleborg

Praxisen för hur sjukskrivningar går till runt om i landet varierar kraftigt, vilket ger stora skillnader i mönstret för långtidssjukskrivningar. Det visar en ny rapport från Riksförsäkringsverket. Exempelvis är andelen som långtidssjukskrivits på grund av psykiska besvär hela 30 procent i Gävleborgs län.
Det är en dubbelt så stor andel jämfört med Norrbotten och större än andelen 24 procent i landet som helhet. Gemensamt för samtliga län är dock att offentliganställda kvinnor dominerar bland de långtidssjukskrivna. Det konstaterar Riksförsäkringsverket som idag publicerar sina siffror i Svenska Dagbladets Näringslivsbilaga.