Högriskländer på hemlig lista

Det har blivit svårare för många utomeuropéer att få visum till Sverige och andra EU-länder.
De femton Schengenländerna har nämligen numera en hemlig lista över 24 så kallade högriskländer. Om en medborgare från ett sådant land söker visum till Sverige måste Migrationsverket först göra en "särskild konsultation" för att försäkra sig om att inget annat Schengenland invänder mot att den sökande får ett inresevisum. För att förhindra att oönskade personer ändå tar sig in i EU med falska visum finns planer på att införa ett nytt svårförfalskat fotoförsett visum i slutet av nästa år, det skriver Sydsvenska Dagbladet.