Elever ska garanteras gymnasieplats

Alla elever ska garanteras plats på den gymnasieutbildning de vill gå, oavsett vilka betyg de har. Det föreslås i ett kommande lagförslag från gymnasiekommittén.
Enligt kommitténs förslag ska dagens 17 gymnasieprogram ersättas med åtta "sektorer", till vilka det ska vara platsgaranti. Den elev som inte får igenom sitt förstaval ska även, enligt kommitténs förslag, kunna vända sig till skolväsendets överklagandenämnd, det skriver Svenska Dagbladet.