Gävles socialdemokratiska debattklimat kartlagt

Debattklimatet inom Gävles socialdemokratiska arbetarekommun är gott. Det visar en unik enkätundersökning som Radio Gävleborg gjort bland de förtroendevalda. En tredjedel av de tillfrågade är dock kritiska till att valberedningen inte föreslagit att nämndeordföranden Ann Hedbom och Helene Åkerlind ska få förnyat förtroende.
Av de 129 personer som fått enkäten har hittills 56 personer, det vill säga 44 procent, svarat. I kväll ska Socialdemokraternas medlemsmöte säga sitt om nomineringarna.