Begränsad höjning av fjäärvärmen

Den rekordhöga höjningen av fjärrvärmetaxan som Borås Energi vill genomföra är på väg att begränsas.
Det är klokt att Borås Energi höjer fjärrvärmetaxan och låter kostnadsökningar slå igenom i taxan. Det anser kommunstyrelsen i Borås. Borås Energi vill höja fjärrvämetaxan nästa år med 11 procent men kommunstyrelsen vill begränsa höjningen till 8 procent. Kommunstyrelsen, som bla ifrågasätter bolagets dyra marknadsföring, anser att Borås Energi måste se över sina kostnader.