Hotet om torskdöden överdrivet

Hotet om en väntande torskdöd är starkt överdrivet, det säger nu forskare vid fiskeriverkets havsfiskelaboratorium i Lysekil. Forskningsfartyget Argos hittade mängder med torsk under sin senaste expedition i november, den största mängden sedan 1988.
Enligt PO Larsson, fiskeribiolog vid fiskeriverket, kommer torskfisket bli bra nästa år och nu finns det grund för att ompröva det planerade ensidiga svenska torskfiskestoppet.