Kod öppnar vägen för genändrad mat

EU:s miljöministrar har klubbat igenom de nya reglerna för genmodifierad mat.
Det tre år gamla förbudet mot import av genmodifierad mat ersätts med kravet att produkterna måste förses med en kod som visar grödans ursprung. Märkningen ska vara obligatorisk för produkter där minst 0,9 procent av innehållet är genförändrat. Storbritannien och Nederländerna röstade mot reglerna. För att beslutet ska träda i kraft måste det godkännas av EU-parlamentet.