Föräldraruppror i Viskafors

Det är uppror bland föräldrar i Viskafors kommundel. Sedan det läckt ut att politikerna tänker göra mycket stora besparingar inom barnomsorgen så protesterar nu flera föräldrar.
Enligt besparingsförslaget skall barngrupperna öka kraftigt. Alla grupperna kommer att öka med ytterligare mer än tre barn per grupp, även dom grupper som idag har 20 barn. Bakgrunden är att det finns nära 40 barn i kö i Viskafors kommundel och dom måste beredas plats. Det ekonomiska utgångsläget är synnerligen prekärt. Barnomsorgen måste spara nästan tre miljoner kronor. Att bereda nästan 40 barn plats kostar en miljon kronor extra och då ökar sparkravet till nästan fyra miljoner. I morgon onsdag fattar kommundelsnämnnden beslut om hur besparingarna ska ske.