Mer stöd till barn i missbrukarfamiljer

Barn som växer upp i familjer präglade av missbruk och våld får idag oftast ingen hjälp. Men nu har staten avsatt pengar för att kommunerna ska kunna bygga upp en verksamhet som riktar sig till just de här barnen.
En av de kommuner i länet som inte har haft någon hjälp att erbjuda men som nu sökt pengar är Älmhult. Chefen för individ- och familjeomsorgen Ingrid Lindström säger att hon hoppas kunna starta en gruppverksamhet för att stödja de här barnen. Länsstyrelsen har sammanlagt två miljoner kronor att fördela.