Flyktingpsykiatrin i länet får mer pengar

Landstingsstyrelsen har nu beslutat att ge 300 000 kronor extra till flyktingpsykiatrin.
Idag hinner flyktingpsykiatrin i länet inte hjälpa alla dem som behöver vård. Närmare 100 asylsökande står i kö just nu och för en månad sen infördes ett remisstopp för nya patienter. Det är den kraftigt ökade tillströmmingen av flyktingar till länet som gjort att det behövs mer resurser.