Många gymnasielever utan slutbetyg

Nästan var fjärde elev går ut gymnasiet utan slutbetyg och många börjar läsa på Komvux bara några år efter det att de slutat, antingen för att få sina slutbetyg eller för att förbättra sina gymnasiebetyg. Ändå är de flesta nöjda med sin gymnasieskola. Det visar en undersökning som Skolverket gjort där man frågat 6.500 före detta elever som lämnade gymnasiet för några år sedan. Undersökningen bekräftar också att många efter gymnasiet jobbar i yrken som de inte utbildades för.