SAS och resebyråer på kollisionskurs

Flygbolaget SAS och resebyråernas branschorganisation har råkat i luven på varandra. Anledningen är att SAS vill ändra på systemet för försäljning av flygbiljetter. Förhandlingarna har nu brutit i hop och SAS hotar med domstol
SAS har sedan en längre tid tillbaka velat ändra på hur flygbiljetterna säljs genom resebyråerna. Idag får resebyråerna en provision på varje biljett som de säljer. Provisionen vairerar från byrå till byrå och det systemet är både resebyråerna och SAS överens om att man ska byta ut. Det nya systemet ska vara ett så kallat nettoprissystem. Resebyrån köper biljetten av SAS och själv lägger på det man vill utöver det priset. Tomas Olsson, ordförande på resebyråorganisation SRF, är orolig för att SAS ska köra över resebyråerna. Därför vill nu SRF förhandla för resebyråernas räkning och det är det som SAS vänder sig emot, säger SAS informationschef Bertil Thernert. I ett brev till SRF skriver SAS VD Jörgen Lindegaard, att om SRF agerar inköpskartell kommer SAS att vidta rättsliga åtgärder för brott mot konkurrenslagen.