Rekordmycket torsk i Östersjön

Fiskeriverkets personal vittnar om rekordmycket torsk i Östersjön efter den senaste expeditionen med forskningsfartyget Argos.
Undersökningarna av torskbeståndet som gjordes i slutet av november tyder på mycket god tillgång av torsk i de årsklasser som är färdiga att tas upp nästa år -Det är den största mängd vi fångat under de här expeditionerna sedan 1988, säger fiskeribiolog P O Larsson. Han arbetar vid Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium i Lysekil och är mycket kritisk till beslutet om ett ensidigt svenskt torskfiskestopp, som planeras träda i kraft den första mars nästa år. P O Larsson gör bedömningen att den nya rapporten kan ligga till grund för en omprövning av beslutet.