Mer torsk i Östersjön än vad man trodde.

Hotet om en väntande torskdöd är starkt överdrivet, det säger nu forskare vid fiskeriverkets havsfiskelaboratorium i Lysekil. Forskningsfartyget Argos hittade mängder med torsk under sin senaste expedition. Det är den största mängden sen 1988 och nu ser det ut som att torskfisket kommer bli bra nästa år Enligt PO Larsson, fiskeribiolog vid fiskeriverket, finns det nu grund för att dra ompröva det planerade ensidiga svenska torskfiskestoppet.