Omfattande slarv med köttmärkningen i butik

Trots hård kritik från EU-kommissionen fortsätter slarvet med märkning av kött på en del platser i landet. I Jönköping hade till exempel bara två av 30 kontrollerade butiker märkt köttet korrekt. Det ökar risken för konsumenterna.
–Om märkningen inte fungerar kan man inte hitta köttet vid ett smittskyddslarm, säger livsmedelsinspektör Anna Heidesjö i Jönköping. Sedan larmet om galnakosjukan för ett par år sedan har nya krav och regler om märkning och hantering av nötkött i landets butiker införts. Bland annat ska det vara möjligt att spåra allt nötkött som säljs i butikerna bakåt till slakteri, till den gården varifrån djuren kommer och slutligen direkt till det enskilda djuret. Problem med märkning kvar Tidigt i våras genomförde EU-kommissionens inspektörer stickprovskontroller i Sverige och kunde då konstatera att det fanns stora brister i märkningen av köttet. Nu kan man konstatera att problemen kvarstår. Enligt en undersökning i Västernorrland var bara fyra av tio förpackningar korrekt märkta och i Jönköpning hade bara två av 30 kontrollerade butiker gjort rätt. För mycket extraarbete –Det är mycket extraarbete och det tar för mycket tid. Det borde räcka med att man märkte med ursprungsland, säger Marina Sjökvist på Ica Nära på Gräshagen i Jönköping, en av de granskade butikerna som fått kritik. Handlarna besvikna Ivan Hernadi är vd för Livsmedelshandlareförbundet och han är förvånad över det dåliga resultatet i Jönköping. – Jag är helt bedövad över situationen, säger Ivan Hernadi. Jag trodde det såg bättre ut och hade hoppats på det, eftersom frågan varit på tapeten så länge.
Maria Gustafsson, Ekot och Peter Jernberg vid SR Jönköping