Marschaller fara för fotgängare

Marschaller och andra fysiska hinder på trottoarerna utanför butikerna utgör en stor risk för gångtrafikanter, särskilt för synskadade. Det säger Jan-Åke Hansson på Synskadades riksförbund i Blekinge.
I dag är det många butiker som väljer att placera marschaller utanför butiken för att lysa upp i mörkret. Men det är något som Jan-Åke Hansson är kritisk till. -Det är dags att butiksinnehavarna tar sitt ansvar när det gäller fri passage på trottoaren, säger han.