Gymnasieelever ska garanteras plats

Alla gymnasieelver ska få gå vilken gymnasieutbildning de vill, oavsett betygen. Det kommer den särskilda gymnasiekommittén att föreslå inom kort, skriver Svenska Dagbladet.
Förra året kom i genomsnitt knappt var femte sökande, eller 17 procent, inte in på den utbildning eleven valt i första hand.