(Kd) kräver folkomröstning om vårdnadsbidrag

Kristdemokraterna i Karlstad startar nu en namninsamling för att få en folkomröstning om vårdnadsbidraget.

Med den nuvarande politiska majoriteten i Karlstad kommer inte Karlstads småbarnsföräldrar att kunna utnyttja vårdnadsbidraget, säger Kristdemokraternas gruppledare Peter Kullgren. Det behövs cirka 4000 namnunderskrifter för att få en kommunal folkomröstning.